Terrer de Calce

Com ajudar a un gran terrer perquè s’expressi? Retrobar els mètodes ancestrals no vol dir rebutjar noves vies. És, per exemple, utilitzar les darreres investigacions sobre les micorizes amb què hem sembrat les primeres parcelles des de 1999. Presents de manera natural en el sòl però destruïts per anys de males pràctiques de conreu, alguns microorganismes, les endomicorrizes, viuen en simbiosi amb les arrrels. El miceli extern del fong actua com un perllongament del sistema d’arrels, augmenta l’arrelament, millora la nutrició i reforça el sistema immunitari de la planta. Per a 40 hectàrees de vinyes en producció, la propietat manté un ecosistema de protecció de més de 100 hectàrees, que aplega landes, terres en repòs, boscos i bardisses, així com un parc important d’edificis vernacles típics. La biodiversitat aquí no és una simple concepció abstracta i teòrica: és concreta, pràctica i activa.