Terrer d’Opoul

Geologia i exposició són essencials en la comprensió d’un terrer, almenys si l’objectiu és extreure’n un vi únic, harmoniós, que permeti viure una emoció senzilla o una experiència existencial. Però la història de la vinya també ho és. Com que hem tingut la sort d’heretar vinyes velles, intentem sempre saber qui les va plantar, amb quins mitjans tècnics, en quina època, per quines raons i en quin context socioeconòmic i cultural. La vinya és clarament el perllongament d’una història familiar que, només ella, dóna les claus de la comprensió de cada terrer i determina les accions que cal dur a terme. Al genotip (sòl, subsòl, preparació, qualitat genètica del plançó), s’hi afegeix el fenotip, conjunt de caràcters adquirits que provenen del clima i de l’acció humana, tant per bé com per mal. Només integrant aquest concepte de la Gestalt, associació entre un lloc, una planta i els homes, el terrer adquireix tot el seu sentit.