1999

Een wonder! Reeds in april waren de wijnen al verkocht voordat ze gebotteld waren. Oef: als dat niet zo goed verlopen was, zou het onmogelijk geweest zijn om door te gaan wegens een gebrek aan financiële middelen. Hoe dan ook moest er een tweede baan op na gehouden worden om in het dagelijkse levensonderhoud te kunnen voorzien. De verkoop was een geruststelling voor onze bankier, die een nieuwe lening toestond. De eerste van een lange serie…

Het jaar stond in het teken van de verbouwing van de aan huis gelegen garage tot minikelder voor de wijnbereiding. Na het storten van een betonnen vloer, de aanleg van driefasen stroom, de verhuizing van de oude kuipen en de aanschaf van twee nieuwe RVS kuipen, was de aanschaf van een koelgroep wat teveel van het goede en moesten wij het koelwater voor de temperatuurbeheersing tijdens het gistingsproces dan ook overpompen vanuit de oude wasplaats aan de overzijde van de straat… Wie niet sterk is, moet slim zijn!

De omvang van de wijngaard neemt enigszins toe. 7 ha in productie, maar slechts 15.000 flessen. Daar blijken wij ons bij neer te moeten leggen, het zal altijd bij kleine opbrengsten blijven. 75% van de wijn wordt gerijpt in nieuwe houten vaten, waaronder met name een nieuwe wijn in houten demi-muid vaten. Het aanbod wordt steeds rijker. De belangstelling voor de wijnen van het Domein overtreft onze verwachtingen en wij krijgen steeds sterker de indruk dat wij op een veelbelovend stuk grond neergestreken zijn.