De bodem van Opoul

De geologische samenstelling en de ligging zijn van wezenlijk belang voor een wijndomein, als je tenminste tot doel hebt een unieke en harmonieuze wijn te bereiden die emoties of een ongekende beleving oproept. Maar de «historie» van de wijngaard is een heel andere zaak. Omdat wij het geluk hebben te beschikken over oude wijngaarden, proberen wij altijd te weten te komen wie ze geplant hebben, met welke technische middelen, in welke tijd, om welke reden en in welke economische en culturele context. De wijngaard is het verlengstuk van de geschiedenis van een familie, die ten grondslag ligt aan de specifieke kenmerken van een domein. Deze achtergrond moet je kennen om te weten hoe je daarop voort kunt bouwen. Naast het genotype (bodem, onderlagen, bewerking, genetische kenmerken van de plant) moet rekening gehouden worden met het fenotype, het samenstel van positieve en negatieve kenmerken als gevolg van het klimaat en het menselijke ingrijpen. Alleen wanneer men volledig rekening houdt met dit «gestaltconcept», de combinatie van ligging, plant en mens, krijgt het begrip terroir zijn volle betekenis.