Calce

Jak pomóc wyrazić się wielkiemu terrorowi ? Ponowne odkrycie metod przodków nie oznacza odrzucenia nowych ścieżek. Chodzi na przykład o wykorzystanie najnowszych badań nad mikoryzami, którymi obsiano pierwsze poletka w 1999 roku.

Występujące naturalnie w glebie, ale zniszczone przez lata złych praktyk uprawowych, niektóre mikroorganizmy, endomikoryzy, żyją w symbiozie z korzeniami. Zewnętrzna grzybnia grzyba działa jako przedłużenie systemu korzeniowego, zwiększa ukorzenienie, poprawia odżywienie i wzmacnia układ odpornościowy rośliny. Na 40 hektarach upraw winorośli osiedle utrzymuje ponad 100-hektarowy ekosystem ochronny, łączący wrzosowiska, tereny wypoczynkowe, lasy i żywopłoty, a także rozległy park typowej zabudowy ludowej. Bioróżnorodność tutaj nie jest tylko wytworem wyobraźni: jest konkretna, praktyczna i aktywna.