Opoul

Geologia i ekspozycja są niezbędne do zrozumienia terroir, przynajmniej jeśli celem jest wydobycie wyjątkowego, harmonijnego wina, pozwalającego doświadczyć prostej emocji lub doświadczenia egzystencjalnego. Ale tak samo jest z „historią” winorośli. Na szczęście odziedziczyliśmy stare winorośle, zawsze staramy się dowiedzieć, kto je sadził, za pomocą jakich środków technicznych, w jakim czasie, z jakich powodów i w jakim kontekście gospodarczym i kulturowym ? Winorośl jest wyraźnie przedłużeniem „rodzinnej” historii, która jako jedyna dostarcza kluczy do zrozumienia każdego terroir i determinuje działania, jakie należy podjąć. Do genotypu (gleba, podłoże, przygotowanie, jakość genetyczna plonu) dodaje się „fenotyp”, wszystkie cechy nabyte z klimatu i działalności człowieka, na dobre i na złe. Dopiero integrując tę ​​koncepcję „gestalt”, związku między miejscem, rośliną i ludźmi, terroir nabiera pełnego znaczenia.