Terrer de Maury

Les vinyes de la propietat les tirem endavant amb una lluita raonada. O més aviat amb una lluita raonable… Cadascuna de les 112 parcel·les s’observa vàries vegades a la setmana per tal de decidir el més assenyadament possible els tractaments (o els no tractaments…), en funció del llindar de tolerància de cada malaltia.

Segons les varietats i les exposicions, algunes parcel·les pràcticament no es tracten, d’altres una mica més, el que vol dir cinc polvoritzacions de sofre contra l’oïdi i una de coure contra el míldiu. En més de la meitat de la propietat, la confusió sexual dóna bons resultats en la lluita contra l’eudemis i la còquilis.

Les quantitats de coure esterilitzant, cada vegada més presents en les regions humides, no són corrents aquí. El clima, sec i ventós, permet la utilització de matèries actives en dosis més baixes i/o amb menys fréquència.